Komputer w edukacji szkolnej

Edukacja szkolna wykorzystuje różnorodne środki i sposoby wpływania na uczniów. Jednym, ze sposobów ulepszania proces nauczania, jest wykorzystywanie komputerów, w pracy edukacyjnej. Uczniowie chętnie biorą udział w zajęciach, w oparciu o urządzenia komputerowe. Są im one zdecydowanie bliższe, aniżeli tradycyjne podręczniki. W programie nauczania przewidziane są lekcje informatyki. Ich zadaniem jest zapoznanie uczniów z budową komputerów oraz pokazanie podstawowych funkcji urządzenia. Niewiele dzieci posiada rozbudowaną wiedzę, w tym zakresie. Komputery służą bowiem, przeważnie, jako środek do grania w ulubioną grę komputerową albo sposób komunikowania się z kolegami i koleżankami. W ramach komputera możliwy jest również łatwy dostęp do Internetu, dzięki któremu pozyskujemy różnorodne dane oraz informacje wybranych dziedzin. Możliwości komputerów są jednak zdecydowanie większa. Za pomocą odpowiednich programów możemy przygotowywać rozmaite prezentacje multimedialne, opracowywać materiały do nauki oraz ćwiczyć umiejętności tematyczne. Wszystko zależy jedynie od zainteresowania użytkownika. Informatyka ma pokazać owe sposób korzystania z komputerów oraz zachęcić uczniów do samodzielnej aktywności, w danym zakresie działania. Wszelkiego rodzaju urządzenia komputerowe wykorzystywane są również na innych przedmiotach szkolnych. Wiele tematów omawianych jest przy użyciu odpowiednich programów komputerowych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.